O spoločnosti

Našli ste spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je audit, vedenie účtovníctva a súvisiace poradenstvo. Skúsenosti z pôsobenia na trhu od roku 1992 a aplikované interné postupy zaručujú kvalitu poskytovaných služieb. Spoločnosť sa nachádza v Bratislave a vlastní licenciu Slovenskej komory audítorov č. 16.

Audit účtovných závierok ponúkame nielen pre malé a stredné firmy, ale aj pre veľké firmy pôsobiace v ktoromkoľvek výrobnom a nevýrobnom odvetví ako napr.:

- poľnohospodárstvo,

- stavebníctvo,

- hotelierstvo,

- obchod,

- priemysel.

Spoločnosť však poskytuje služby i nepodnikateľským účtovným jednotkám.

Prostredníctvom našich partnerských spoločností v rámci siete spoločností D.E.A. Consult Vám vieme poskytnúť audítorské služby vo vysokej kvalite a priaznivej cene po celom Slovensku.

Zárukou kvality je aj umiestnenie spoločnosti v hodnoteniach audítorských spoločností časopisom TREND, pri ktorých sa umiestňujeme v prvej pätnástke audítorských spoločností na Slovensku.

Môžete sa spoľahnúť, že audit a účtovníctvo Vám vykoná kolektív skúsených audítorov a asistentov.